Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

 

Intézményegység vezető: Lehmann Márta

E-mail: lehmanm50@gmail.com

Tanári fogadóórák

Intézményegységünk az értelmileg akadályozott fiatalok nevelését, oktatását, szakképzését látja el.
A kilencedik évfolyamra lépés feltétele :
 • Értelmileg Akadályozottak Iskolájának 8.osztályos végbizonyítványa
 • a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata
 • iskolakijelölő határozat
A tizenegyedik évfolyamra:
 • az Előkészítő Speciális Szakiskola 10. osztályos végbizonyítványa
 • a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata
 • iskolakijelölő határozat
A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola négy évfolyamos:
A 9.-10. évfolyamon szakmai alapozó képzés, 11.-12 évfolyamon szakképzés folyik.
A képzés nem zárul OKJ-s szakvizsgával, tanulóink tanúsítványt kapnak arról, mely szakmákban szereztek munkatapasztalatokat, jártasságot.

Hosszú távú céljaink:
 • A nálunk végzett fiatalok szociális és emocionális fejlettsége tegye lehetővé, hogy kiegyensúlyozott, munkára felkészített, önmagukat minél jobban ellátni tudó emberré váljanak.
 • Legyenek képesek dönteni, bizonyos fokú önállóságra tegyenek szert.
 • Egyéni lehetőségeik függvényében integrálódjanak a családba, intézménybe, a munkába.
Rövid távú céljaink:
 • Szemléletes, közvetlen megtapasztaláson alapuló nevelés-oktatás megvalósulása
 • Kommunikáció fejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Tevékenység fejlesztés
 • Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek fejlesztése
A képzés iránya: A képzés során tanítványaink értelmi testi és pszichés állapotát tekintjük kiindulási alapnak. Kiemelt feladataink a szemléletes, tapasztaláson alapuló nevelés - oktatás megvalósulása, kommunikáció fejlesztése.

Szakképzésünk modulrendszerű szakmai részképzés:
 • kézműves tevékenység
 • takarító betanított munka
 • konyhai betanított munka
 • mosodai betanított munka
 • irodai betanított munka
 • udvar takarítás
 • Munkahelyi Gyakorlat Program
A Munkahelyi Gyakorlat Program keretében alkalmas tanítványaink, 3-4 fős csoportokban, kísérő közreműködésével munkahelyekre járnak dolgozni. E programba való bekapcsolódással a tanulók esélyt kapnak arra, hogy szembesüljenek a felnőtt, nyílt társadalom, ill. a munkahelyek elvárásaival, munkaerő piaci ismereteket szerezzenek. Segíti a szocializációt, a személyiségfejlődést.
Jelenleg 5 munkahellyel van Együttműködési Szerződésünk:
( EON, Diego, Misina Állatmenhely, SBI, ÉFESZI, )

Habilitációs foglalkozásaink célja egyéni diagnosztikára épülő, személyre szabott fejlesztés:
 • Művészetterápia
 • Pszichológiai megsegítés
 • Hallásfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Beszédfejlesztés
 • Tevékenységfejlesztés
Egyéb:
 • Szakkörök, tanórán kívüli lehetőségek: sportkör, rajz szakkör, énekkar, tánc szakkör, számítástechnikai alapismeretek
 • a hatályos jogszabályok értelmében tankönyvellátás ingyenes
 • szükség szerint kollégiumi férőhely biztosítása