Intézményünk bemutatása

 

Tisztelt Látogató!

Az elkülönített nevelésnek nagy hagyományai vannak Európa fejlett országaiban, így nálunk Magyarországon is. A gyógypedagógia területén a XIX. századtól kezdődően jöttek létre speciális iskolák. Pécsett, 1947. szeptember 1.-jén „a körülmények kényszerítő és sürgető hatására” hivatalosan is megnyitotta kapuit a rászorultak előtt az első Pécsi Állami Gyógypedagógiai Iskola. Az első tanév 221 beírt tanulóval és 13 nevelőtanárral indult, összesen 7 telephelyen. Többnyire szűkös, alagsori, oktatásra alapvetően alkalmatlan „osztálytermekben”. A tanulólétszám évről, évre gyarapodott a ’70-s évek közepén elérte az 500 főt, ezzel hazánk harmadik legnagyobb kisegítő iskolájává vált. A kezdetektől napjainkig eltelt esztendőkben intézményünk jelentős fejlődésen ment keresztül. A régi korszerűtlen, ugyanakkor csodálatos környezetben lévő belvárosi ingatlanból, 1998 augusztusában, egy gyermekbarát, világos, jól felszerelt és akadálymentes, külvárosi iskolaépületbe költöztünk.

Intézményünkbe Pécs város területén, valamint Pécs vonzáskörzetében lakó speciális nevelést-oktatást igénylő tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), autista (pervaziv fejlődési zavarban szenvedő), mozgássérült tanköteles korú tanulók járnak.

Feladatunknak tekintjük, összhangban pedagógiai programunkban megfogalmazott célokkal, értékekkel, hogy az iskola belső világa olyan nyitott, inspiratív, szeretetteljes, ésszerű és betartható korlátokat adó legyen, amely

  • támaszt tud nyújtani tanulóink számára mentális, pszichés és szociális téren
  • képességeiknek megfelelően, egyéni lehetőségeik függvényében képes legyen fejleszteni személyiségüket, felismertetni értékeiket
  • felkészíti őket a lehető legtartalmasabb emberi életre, a lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésre

Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek